Andersen, H. C. Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829