Andersen, H. C. Uddrag fra Kun en Spillemand

Naomi rystede med Hovedet og tænkte meget paa den smukke Berider Ladislaus. Med Christian havde hun ikke talt siden hiin Aften, da hun i Vrede tog bort fra Vertshuset; naar hendes Øine hvilede paa Berideren, fæstede han sit Blik paa hende; »Amor et melle etfelle est fecundissimus!« siger Plautus; i Christians Hjerte stod Sandheden heraf