Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Men nu gaaer Dampskibet »Prindsesse Wilhelmine« til Lübeck.