Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Lotteriet

Et Kys, som Indsats, gav jeg nys,
Og bad, som Udtræk, om det samme,
Men fik en Ambe, tvende Kys,
Mit unge Hjerte stod i Flamme!
Nu blev min Tanke Ternen viet,
Jeg satte Liv og Haab paa Spil,
Og tænk, jeg sprængte Lotteriet,
Nu faaer jeg Udtræk naar jeg vil!
Og Kys - især i Ungdoms Alder,
Dog staae, om ogsaa Coursen falder.