Andersen, H. C. Uddrag fra Skyggebilleder

Dog legede Børnevrimmelen fornøiet inde, i denne halvdunkle Hamborger-Verden, og to Smaae: