Henrik Blicher Uddrag fra Schack Staffeldt

»I Høsten«. Aage Jørgensen: »Schack Staffeldts digt 'I Høsten'«, i: Kundskaben på ondt og godt. En studiebog, 1968, s. 9-20.