• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord politik Fjern begrænsning Emneord: politik

Søgeresultater

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Den 28de Mai i Danske Samfund

Bekjendtgjørelse

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Om den Lancasterske Methode

Til de Sönderjydske Tydske

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord