• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord kirkepolitik Fjern begrænsning Emneord: kirkepolitik

Søgeresultater

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Hvad Dagen hør til

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Om Daabs-Pagten

Om Hr. Dr. og Prof. H. N. Clausen

Til Hr. Etatsraad Treschow

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Kors-Banneret

Om Religions-Frihed