• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel.

Svar paa Karen Maria Dveters merkværdige Brev, […]

Grev Struenses Faders Spaadomme om sin Søn udgivet ved Trykken af Niels Klim

Ein original Brief an den Grafen J.F. Struensee von seinem Vater.

Et originalt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans Fader. Af det tydske Sprog oversat.

Et mærkværdigt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans fader. En Oversættelse.

Et mærkværdigt Brev til Græv J.F. Struensee fra hans Moder. Fordansket ved Oversætteren af hans Faders Brev.

Grev Struenses mærkværdig Svar paa hans Faders Brev. Efter hans Begiering besvaret.

Svar fra Struense i Fængselet paa sin Faders brev. oversat.

Struensees begyndte Taarer og frembragte Bøn til sin Fader.

Tydsk Original og Dansk Oversættelse af et Brev fra J.F. Struensee til Græv Rantzau Ascheberg.

Struensees Skrivelse til en Deel Skribentere og Bogtrykkere, som har skrevet og trykt om ham i disse Hans critiske Tider.