• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Om Arkiv for Dansk Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur er samling af udvalgte dele af ældre dansk litteratur – fra middelalderen og frem til midten af det 20. århundrede. ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur.

Samlingen kan også tilgås på sin egen hjemmeside: www.adl.dk 

ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab. ADL rummer p.t. værker af 78 forfattere.

Teksterne i ADL er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige former, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to former vises ved siden af hinanden. De digitaliserede tekster er OCR-behandlede og opmærkede i tekstformatet TEI. Materialet kan også tilgås direkte via Det Kgl. Biblioteks API.