• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

VIII. Tilstaaelsen

Vaaren

Vaaren [End Vinteren sit Hoved løfter]

Vahls Død

Valg

Vanvids Rige. I en Dryppesteengrotte

Ved Alexanders Buste

Ved Bergers Død, 1791

Ved Christushovedet, af Annibale Carracci, i det Dresdenske Gallerie

Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik

Ved H. H. Kønnemans Død

Ved Ludvig Staffeldts Grav

Ved Seraphines Fod

Ved Slutningsscenen af Romeo og Julia

Ved Søen

Ved Wessels Død

Ved den russiske Hærs Ankomst til Italien, 1800

Ved en Vens Bortreise til Norge

Ved en døende Sommerfugl

Ved en forgalden Ridderborg i Böhmen

Ved et Madonnabilled

Ved et Æbletræ, som i Sept. 1804 paa eengang bar Frugter og Blomster

Vedbendet

Veddemaalet

Velkomst-Sang il Kronprindsesse Louisa Augusta, 1791

Venskab og Kiærlighed

Vers (DK)

Vers for Prosa

Vers paa opgivne Riim I. - V.

Vers paa opivne Enderiim

Vier Lebensstufen

Vinteren, et Fragment (DK)

Virtuosen

Vise 1792

Vise den 14. Juni 1794

Vise den 2. Juni 1794

Vise den 29. August 1794

Vise den 31. Januar 1792. (I Anledning af Kongens Fødselsdag d. 29. Januar)

Vise den 5. Januar 1797

Vise for Oktober 1791

Vise i Anledning af den 29 Januar 1793

Vise i Anledning af den W. Januar 1793. (Kronprinsens Fødselsdag)

Vise paa den bedste Faders Fødseldag, den 29. August 1793

Vise, bestemt for en Fuglekonge, den Dag, han blev afsat

Vise. (1794.)

Vise. (Tit til Harmoniens Ros

Vise. 1791

Vise. Efter Kellgren. (1797.)

Visse pa Hr. Schultz's og Mad. Hostrups Bryllupsdag d. 30. Novbr. 1792

Vivli