• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-1760-1800-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-1760-1800-root

Søgeresultater

TANKER DA ARVEPRINDS FREDERIK GIENNEMGIK SMAA-KOPPERNES INDPODNING (1769)

TIL DRONNING JULIANE MARIE PAA HENDES FØDSELS-FEST DEN 4DE SEPT. 1769 (1769)

ROLF KRAGE. ET SØRGESPIL, I FEM HANDLINGER (1770)

ODE TIL PRINTZ FRIDERICH, DA HAN FORNYEDE SIN DAABES PAGT (1770)

TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE ... (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I ROESKILDE DOM-KIRKE DEN 14DE JUNII 1770, ... (1770)

ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(1770)

OVER HR. HERMANNY (1770)

PHILET EN FORTÆLNING (1770)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG. 1771

PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (1971)

ADSKILLIGT AF JOHANNES EVALD (1771)

PHILET EN FORTÆLNING [Andet Oplag]

SØRGE-CANTATA I ANLEDNING ... ENKEDRONNING SOPHIE MAGDALENES ...

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG

PHILETS FORSLAG OM PEBERSVENDENE, SOM VIST VIL BLIVE IVÆRKSAT (1771)

RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...

DA JEG VAR SYG (1771)

DE BRUTALE KLAPPERE. ET TRAGI-COMISK FORSPIL, ... (1771)

KLAGE-SANG AF EN BEKIENDT VED HR. HAAGENSENS GRAV DEN 28DE DECEMBER 1771

PHILEMON OG BAUCIS. ET SKUESPIL MED SANG, I EN HANDLING. ... (1772)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772

AVISARTIKEL I (1772)

AVISARTIKEL II (1772)

HEDNINGERNES FRELSE, ET PASSIONS ORATORIUM (1772)

TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (1772)

I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG ... (1772)

EN PASSIONS-SANG [STABAT MATER]. DANSK EFTERLIGNING (1772)

HAAB OG ERINDRING (1772)

TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER 1772

HARLEQUIN PATRIOT ELLER DEN UÆGTE PATRIOTISME EN COMISK COMOEDIE ... (1772)

PEBERSVENDENE. ET LYST-SPIL I FEM HANDLINGER

CERERIS OG THETIDIS STRID. EN PROLOGUE (1774)

LANDSBYE-HØITIDEN (1775)

BALDERS DØD. (1775)

I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (1775)

ODE TIL ARVE-PRINDSEN, DEN 11. OCTOBER 1776

SØRGE-CANTATE OPFØRT PAA WALK. COLLEGII ... CHRISTIAN HORREBOWS DØD (1776)

SØRGE-CANTATA OPFØRT ... PEDER HOLMS DØD (1777)

VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (1777)

I ANLEDNING AF HENDES KONGELIGE MAJESTÆTS DRONNING JULIANA MARIA ... 1777

TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (1777)

SØRGE-CANTATA VED SALIG HERR ULRICH FRIDERICH SUHMS BEGRAVELSE DEN 22 JAN. 1778

SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778

OPINIONS (1778)

ET HENGIVENT ØNSKE (1778)

AFTENEN: ET FRAGMENT (1778)

ESELET OG BONDEN. EN FABEL (1778)