• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Dom udi Sagen

Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

til Etatsraad og Politimester Christian Fædder [1-2] til Rector og Professores ved Kiøbenhavns Universitet [3-4; begge om Niels Prahl og foregående skrift]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

J. Hees Tale ved tvende Orlogs- Skibes, Holstein og Dannebrog, udløb af Stabelen d. 11. April 1772.

Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 12

Om Philopatreias trende Anmærkninger. I et Brev til en Høi Herre fra F***g.

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 11