• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi

Søgeresultater

Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.

N. F. S. Grundtvig.

Mindesange.

Ordsprog

Før din hellig Lyst blev syndig

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

Een Drikke-Skaal

Jeg har kun Dyden kiær

Til Major Cremon,

Det rette Venskabs Kiendetegn

En Drikke-Skaal

Medgangs Ven har lært at smiile

Det menneskelige Livs Løb

H. N. Clausen

Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden

Til H. N. Clausen. (Fra Studenterne.)

TIL NIC. FRED. SEV. GRUNDTVIG.

Ved Indvielsen af N. Zahles Skoler.

Digte

Mindre digte

N R. 310. (Ditlev von Liliencron.)

Grav-Skrivt over Socrates

H. F. FEILBERG.