• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Grav-Skrivt over en Møe, som døde i sit 50 Aar

Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756

Ordsprog

Før din hellig Lyst blev syndig

Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil

Een Drikke-Skaal

Jeg har kun Dyden kiær

Til Major Cremon,

Det rette Venskabs Kiendetegn

Da vor naadige Kron-Printz 1745 den 7. Julii kom til Verden