• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Recept for den dievelske Løgnagtighed

Forhadte Navn af Toldforpagter

Trofasthed er den Dyd, jeg søger

O! min Siæl du gaaer og vanker

Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte

Impromtu (Efter Ærter)

Indskrift paa Tavle i Vedtofte Kirke over Hans Giislef, d. 22. Febr. 1741

Digte

Digte

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død