• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

See, Skiønhed er en Skat

Ach hører Himlens Ord

Til Stiftamtmand Stochfledt

Eya! hvor Synden trykker

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Var Jesus end paa Korset bragt

Indskrift paa Tavle i Køng Kirke over Morten Stub og hans Hustru Karen Møller

Een Røver og til Paradis?

Som en nøysom jeg foragter

En Doktorindes Critik over disse Ord:

Impromtu til en Kræmmersvend

O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Bestandighed er rar

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Indskrift paa Stentavle i Verninge Kirke over Ambrosius Stubs Svoger Pastor Schyth

Adam var min første Fader

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Over et Dødinghovet

Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina