• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Ach hører Himlens Ord

Til Stiftamtmand Stochfledt

Eya! hvor Synden trykker

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Var Jesus end paa Korset bragt

Een Røver og til Paradis?

Impromtu til en Kræmmersvend

Som en nøysom jeg foragter

En Doktorindes Critik over disse Ord:

Bestandighed er rar

O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Adam var min første Fader

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Over et Dødinghovet

Recept for den dievelske Løgnagtighed