• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

I hvad min Talsmand leed

Af tre blev dend ene

Lad Krig fornøye Potentater

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Høye Gud! Vort Fald, des verre

Lykønskning paa en Vens Fødselseag

O du dybe Fald og Vaade

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Et varigt Vel er dog engang at finde

Mand, Mand, Mand

Bedrøvet Verdens Glæde

Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)

Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

Kan Tørstens Brand fortørre den

De Prophetiers lange Regning

See, Skiønhed er en Skat