• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Stub, Ambrosius Fjern begrænsning Forfatter: Stub, Ambrosius Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-klassicismen1700-60-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-klassicismen1700-60-root Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Een regel for Elskere af den moralske Qvadrille

Tanker over 1 Cor: 2 v. 2: Jeg agter mig ikke at viide noget etc.

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

I hvad min Talsmand leed

Af tre blev dend ene

Lad Krig fornøye Potentater

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Høye Gud! Vort Fald, des verre

O du dybe Fald og Vaade

Lykønskning paa en Vens Fødselseag

Et varigt Vel er dog engang at finde

Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson

Mand, Mand, Mand

Bedrøvet Verdens Glæde

Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)

Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

Kan Tørstens Brand fortørre den

Digte

De Prophetiers lange Regning