• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Sthen, Hans Christensen Fjern begrænsning Forfatter: Sthen, Hans Christensen

Søgeresultater

Der ere fem sønderlige Stycker, som et Gudfryctigt Menniske skal daglig haffue i tancke oc ...

En anden Afften Bøn, vden Rijm

En Bøn at bede for et siugt Menniske, der ligger i sit Yderste

En bøn om en salig stund oc tid, at skillis fra denne verden, aff August. sprock: Turbabor sed ...

En Christelig Supplicatz til Guds Søn, siungis met den Thone: Es ist auff Erden kein schwerer ...

En liden Christelig betractelse, paa min Fødsels dag, som er den 25. Novemb...Anno 44. H. C.

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog

En liden Vandrebog