• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Samtale med Rygtet

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Rind nu op i JEsu Navn

Dagen er snart runden hen [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [1]

Blusser op og værer glade [1]

Salig er en Mand at skatte [1]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!