• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Der JEsus Christ vor Broder

Et Bryllup giordes paa dend tid

I hvo som rolig leve vil

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Ræt salig er forvist dend Mand

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Der JEsus haffde prædiket

Naar vi i største Nøden staa

Beholdt os HErre ved dit Ord

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Naar vi i største Nød er sted

Hvi vilt du saa dig klage

Min Siæl nu love HErren