• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Tekstklassifikation pamfletter Fjern begrænsning Tekstklassifikation: pamfletter

Søgeresultater

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen

Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? eller om Tro og Fornuft

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Er Nordens Forening ønskelig? Et Ord til det svenske Folk

Om Daabs-Pagten. I Anledning af S. T. Hr. Stiftsprovst Clausens Barne-Daab og offenlige Erklæring

Politiske Betragtninger med Blik paa Danmark og Holsteen

Om den Clausenske Injurie-Sag

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet