• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-klassicismen1700-60-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-klassicismen1700-60-root Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Min JEsu! grund til al vor lyst,

Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Hosianna, livets ord,

Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

O syndig flok, hvo er det, som

Store prophete med himmelske lære,

Vel den! der veed, i JEsu navn

Jeg er rede til at bede

I sikre folk paa jorden!

Dig min søde Skat at møde

O! GUd skee lof! min JEsus giør

Ohiertets renselse!

Korsfæste! see! jeg vil i troe

Hierte Fader! straf mig ey

Op! hen op til fryd og glæde!

Jeg er GUds Jedidijah