• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter [Martin Brun] Fjern begrænsning Forfatter: [Martin Brun] Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

En Fastelavns-Bolle til de Nysgierige og en lille til vore Tiders uartige Børn.

Anti-Journalen, eller Betænkninger over den Homiletiske Journal. Nr. 1-3.

De Retsindiges Critiqve over den Homiletiske Journal. Skrevet af en Weldømmende.

Samtale i de Dødes Rige, imellem den gamle Erke-Bisp Absalon og en nylig afdød Dansk Historicus.

En Grønlænders Beskrivelse over Kiøbenhavn med Betænkning over de Ti Buds Helligholdelse.

Et Speil at bruge udi sine ledige Timer, hvorudi man nogenledes kan faae at see hvordan man seer ud i vore nuværende Tider. Se og husk!