• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.