• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Sthen, Hans Christensen Fjern begrænsning Forfatter: Sthen, Hans Christensen

Søgeresultater

Psalm. 145

Fortalen til den Christelige Læsere

Det første du reyss dig op om Morgenen, da sig saa

En almindelig Bøn, som kand brugis baade Morgen oc Afften

En anden Bøn om Morgenen, korteligere at bede

Naar du gaar vdaff dit Kammer, i din Gaard, eller paa Gaden, da læss den 21 Psalme

Et kort Benedicite, naar du gaar til Bords

En kort Gratias effter Maaltid

Naar det ringer Tolff, da tag din Hat aff, bede oc sige: JESU CHRISTE Fili vivi Dei, Miserere mei

En bøn at bede om Afftenen, før mand gaar til Seng