• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Kun frisk derind!

Kunde du dog ikke vaage

Lad dit rige allevegne

Lad i din naade paa os regne,

Lad mig, søde JEsu, møde

Lad os drage, bange Hierte,

Lader os vor HErre prise,

Langt oven for den Taage-Skye

Lissabons ynkelige Undergang

Livet med sin Brude-Skare

Loven er et helligt bud

Lykønskning til Kongeparret ved indtoget på Christiansborg

Lykønskningsdigt til Niels Vedel (Nicolaus Wedelius el. Welleius)

Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde

Meer end himmel-søde

Midt igiennem Nød og Fare

Milde GUd! mit hierte tager

Min JEsu! grund til al vor lyst,

Min JEsu! mit lives

Min JEsu, søde siele-lyst!

Min JEsum vil jeg, intet meer

Min JEsus hand er min begyndelse og ende

Min Søster har det mageligt

Min aand er lystig, fuld af fryd,

Min brudgom, den liflige, skiønne og søde

Min christen, er dit kors saa svart

Min død er mig til gode

Min fader! fød mig til dit billede at bære,

Min hiertens JEsu, søde lyst

Min nok beklemte aand!

Min siel, hvo vilde være

Mindedigt om Johann Herrmann Schrader

Mit hierte altid vanker

Mit hierte skal brænde som offer i ilden

Mon JEsus mig ey ynker nu?

Naar jeg min JEsu piinsels færd

Naar mit Øje,

Ney, det er ey

Nu JEsus til sin pine gaaer,

Nu Verdens Rige,

Nu da til lykke

Nu derfor maa du dog ey plat

Nu det gamle aar gik hen,

Nu har jeg fundet det jeg grunder

Nu vel an mit bange hierte

Nu vel an! et freidigt mood!

Nu! jeg har vunden

Nu, Gud skee lof, at stunden

Nærmer kun eder, spot, jammer og nød

O GUd! hvad est du meer end skiøn,

O Gud! fornuften fatter ey

O Gud! mit lives fader! vilt

O Gud, som tiden vender

O Hellig Aand! mit Hierte

O Hellig Aand! o søde trøst,

O JEsu! GUds taalmodig lam,

O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!

O JEsu! see

O JEsu! troens dyre skat,

O JEsu, som har elsket mig,

O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

O arme siel og hierte, kom,

O blide Stad,

O de siele, de allene

O du min Immanuel,

O du sielens største glæde,

O du, den jeg længes efter

O dyre siel! opmuntre dig,

O giver lyd, I folk, i alle verdens riger!

O havde jeg dog tusind tunger

O hvad er det en herre-stand

O hvad er min syndig glæde

O hvilket Himmel Vand

O hvor rigtig o hvor vigtig

O hvor yndigt og hvor fyndigt

O kierlighed, som himlen sønderriver,

O lam! som ingen syndens gift har saaret,

O siel! hvor blev de gode ord

O siel, som daglig glad og sund

O slagtet lam! som dødens stærke strikker

O store GUd! hvad har dog dig

O syndig flok, hvo er det, som

O søde GUd! din naades magt,

O søde JEsu, du

O søde naade-stand!

O vaager op af verdens drømme

O! GUd skee lof! min JEsus giør

O! hvilken ære

O! kiere siel, som bliver ey

O! min kierlighed og glæde,

O! verden kom at skue

Ohiertets renselse!

Omenniske, som troer og veed

Op I christne! ruster eder!

Op alle folk paa denne jord

Op dog Zion! seer du ej

Op min Aand, op fra dit Leer!

Op og smyk dig, siel! med glæde

Op! al den ting, som GUd har giort,

Op! hen op til fryd og glæde!