• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Brorson, Hans Adolph Fjern begrænsning Forfatter: Brorson, Hans Adolph Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Gak hen i Gethsemane,

Giv dig, min kiere siel, til roe

Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde

Goliath drog fra Gath,

Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter

Gud skal alting mage,

Guds Kirckes Iubel-Fryd og Høytiid. Prædiken

Guds Søn har giort mig frie

Guds igienfødde, nye, levende siele!

Halleluja tusind gang

Halleluja! jeg har min JEsum funden

Helligste JEsu, reenheds kilde,

Her er Sang paa Juda Bierge!

Her er nyt fra Dødens Porte

Her kommer dine arme smaa

Her løber jeg i blinde

Her op ad, I Døde,

Her seer jeg da et Lam at gaae

Her vil ties, her vil bies

Hierte Fader! straf mig ey

Hierte, lad dig ey indbilde,

Himlen, trods de grusomst' Bølger,

Hosianna, livets ord,

Hvad blev der liden

Hvad er det godt at lande

Hvad er det got, i JEsu arme

Hvad er din herlighed dog stor

Hvad er dog Paaske sød og bliid

Hvad ere de christne dog glimrende smukke

Hvad est du dog skiøn, ja skiøn,

Hvad fattes mig? hvi er jeg dog

Hvad hører jeg i paradiis?

Hvad seer min Sulamith

Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager

Hvem der havde dog forlaaret

Hvo er denne fyrste-datter

Hvo hiertet vil omskære,

Hvo i hiertet ret vil finde

Hvo vil med til himmerige

Hvo vil mig anklage?

Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad

Hvor er saadan een!

Hvor kand du dog i synden lee,

Hvor lystig, sød og yndig

Hvor seer det ud i verdens ørk

Hvor skal jeg synder hen,

Hvor skal jeg vel lindring finde

Hvordan takke vi vor HErre

Hvorledes gaaer det her?

Hvorledes skal jeg møde,

Hør dog, o hør dog den himmelske Vægter,

Hører dog, I christne-lande!

Hører, I som græde,

I Christne! reiser eder snart

I Christo har jeg livet

I Dag skal alting siunge,

I HErrens udvalde, som hellighed øve

I Hælen Sverdet følger

I JEsu saar er al min salighed

I Jomfruer, I kloge

I arme Qvinder! hvorfor saa vaade Kinder,

I arme syndre, op i flok,

I dag er naadens tiid,

I denne søde jule-tiid

I fremmed Land,

I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde

I morgen skal mit bryllup staae

I prægtige himle og jorden tillige!

I siele, som igien saa ilde

I sikre folk paa jorden!

I sinde, som finde ey hvile paa jorden

I, som af synders søle vækkes,

Immanuel! vi synge dig,

JEsu al min fryd og ære

JEsu! hvor er livets kilde?

JEsu! naar jeg sindet ned

JEsu, du min deel i livet,

JEsu, du min lyst i live

JEsu, sielens lyse dag

JEsum seer jeg for mit øye,

JEsum, JEsum, JEsum sigter

JEsus hand er syndres ven,

JEsus mig alting er. Ingen Slags Skade

Jammer har mig plat omgivet

Jeg er GUds Jedidijah

Jeg er den eene alvise stærke GUd

Jeg er rede til at bede

Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer

Jeg seer dig, søde Lam, at staae

Kierligheden kunde

Kirkevielse i Kolding

Klag dig ikke for Trang paa Drikke,

Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!

Kom Hellig Aand, kom hierte-mild,

Kom regn af det høye! lad jorden oplives

Kom, hierte! tag dit regne-bret,

Kommer, hvo vil viisdom lære!

Korset vil jeg aldrig svige,

Korsfæste! see! jeg vil i troe

Kraft udaf det høye