• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

An Den Verfasser des Briefes über die Anmerkungen.

Tanker til nærmere Eftertanke. Udgivet udi Bergen i Norge.

Etwas über den Bergischen Handel. Gedrucht in diesem Jahre.

Tanker. Forfattede i Anledning af en Normands Undersøgelse, hvorvit de Aarsager kan gielde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse.

Studenternes Skiæbne, Sic fuit in fatis – 

En Præstes Tanker om Universitetets Forbedring og om et Universitets Oprettelse i Norge. I en Skrivelse til sin Ven.

Jens Paupers Liv og Levnet samt hans ulykkelige Feldtog imod de under Fortunæ Anførsel saakaldede guldskrammererede Studentere.

Sinceri Tanker om de mange Latinske Skoler i Danmark og Norge, som hindre Studeringers Fremgang og ere skadelige for det Almindelige Beste.

Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Betænkninger over Efterretningen om Professorernes Løn ved Kiøbenhavns Universitet, indført i Adresse-Contoirs Efterretningerne No. 156.