• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Klapper i Haand, alle Folke-Færd

Hvi er dine Klæder saa røde

Lad vaie høit vort Konge-Flag

Under Korset stod med Smerte

Hil dig, Frelser og Forsoner

Gienlyd, du ny Jerusalem

Paaske vi holde

Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden

O, saligt dog det Ørne-Par

Verdens Igienfødelse

Gamle Surdei! ud af Huset

Dag uden Mage

Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen

Stol-Konning i al Evighed

Kæmpe-Skridt, som ingen Anden

Følger med til Urtegaarden

Al Verden under Død og Dom

Syng høit, min Sjæl, om Jesu Død

En Ædel-Steen er rosenrød

Den bittre Død Dig trængde