• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

N.F.S. Grundtvig “[Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Nyaars-Tidens Historie”

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

N.F.S. Grundtvig En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Den Danske Rim-Krönike

Den Danske Rim-Krönike

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

N.F.S. Grundtvig Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30te Juli 1847

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

N.F.S. Grundtvig Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

N.F.S. Grundtvig “Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809”

Saga om Nor og hans Æt Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Islandsk Lig-Psalme

Islandsk Lig-Psalme.

Islandsk Lig-Psalme.

N.F.S. Grundtvig “Islandsk Lig-Psalme.”

Islandsk Lig-Psalme

Dansk Tedeum

Dansk Tedeum

Dansk Tedeum

N.F.S. Grundtvig “Dansk Tedeum”

Dansk Tedeum

Til de Sönderjydske Tydske

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

N.F.S. Grundtvig Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

N.F.S. Grundtvig Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

N.F.S. Grundtvig Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Hr. Tilskuer!

Hr. Tilskuer!

Hr. Tilskuer!

N.F.S. Grundtvig “Hr. Tilskuer!”

Varianter, noter og registre. - 1956-64

Salmer og Kristelige Digte : 1809-43. - 1948

Salmer og Kristelige Digte : 1844-55 med efterslæt fra 1836-43. - 1949

Salmer og Kristelige Digte : 1855?-72. - 1951

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

LIDET OM SANGENE I EDDA.

OM RELIGION OG LITURGIE.

OM VIDENSKABELIGHED OG DENS FREMME.

OM ASALÆREN

MASKERADEBALLET I DANNEMARK

NORDENS MYTOLOGI. (1808.)

INDBYDELSE TIL GAMLE NORDENS VENNER.

OPTRIN AF KÆMPELIVETS UNDERGANG I NORD. (1809)

OPTRIN AF NORNERS OG ASERS KAMP. (1811.)

MINDESANGE OM WILLEMOES

DIMISPRÆDIKEN. (1810.)

ER NORDENS FORENING ØNSKELIG?

FRA EFTERAARET 1810

SAGAKVAD (af Idunna)

KORSTOG I NUTIDEN

NYTAARSNAT

DE HELLIGE TRE KONGER

SAGA, Nytaarsgave for 1812

VERDENS KRØNIKE 1812

ROSKILDE-RIIM

ROSKILDE-SAGA

OM AFGUDERIE

TIL FÆDRENELANDET

HELLIGTREKONGERLYSET

OM UDSIGTERNE FOR CHRISTI KIRKE

KVÆDLINGER

HEIMDALL

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

Danne-Virke I

Danne-Virke II