• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Aanden opgav Enkesønnen

Paa Hedenskabets Grændser

Lazarus laae paa Sotteseng

See, hvor nu Jesus træder

Vor Frelser frit sin Fiende

Jesus Christus , Livets Drot

Christus, vor Gienløser blid

Idag opstod den Herre Christ

Som Foraars-Solen morgenrød

Paaskemorgen Magdalene

Luk Øine op, al Christenhed

O hør det Thomas og troe det dog

Til Himmels foer den Ærens Drot

Apostlerne sad i Jerusalem

Var I ikke Galilæer

Hvor Abraham i Hyrdehjem

Nøgen, under Torne-Krone

Søde Jesus , Julens Fyrste

Der sad en Svend i Blaamænds Land

Du sande Gud! hør Du min Bøn

Underveis var til St. Peder

Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Sankt Peder, han ligger i Bolt og Jern

Johannes var Vorherres Ven

Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Der var en gammel Hyrde

Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Der ligger en Ø i Vesterhav

Jeg førte ret et Konge-Liv

I de dybe Hjerters Tid

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Hos Fyrsterne sad tæt i Ring

Ansgar han laae paa Sotteseng

Der throned en Keiser i Englehjem

Med Korset og Krumstaven

Hvem monne det være, der ganger saa hvast

Vor Gud er død hinsides Hav

Det var i gamle Dage

Her er saa stille, her er saa tyst

Da mørkest det saae i Verden ud

I Vittenberg, i Sachsen-Land

Da Huss blev brændt paa Baalet

Jeg var en Munk i Sachsenland

Guds Kirke er vor Klippe-Borg

Thomas Kingo er Psalmisten

Der stod en Gran saa rank og skiøn

Herren taler: Øer, hører

Han var ingen mægtig Aand

Opløft din Røst, du gamle Kvinde

Der sad en Svend i Munkebur

Der ligger et Land vel lavt i Nord

Det var i vore Dage

Op dog, Sion! seer du ei

Herren, han har besøgt sit Folk

Hil dig, vor Fane

Vidunderligst af Alt paa Jord

Tag Bogen af den Engels Haand

En Syndflod af Bøger

Verden døde

Priser Herren, for Han er god

Kong Pharao var en ugudelig Krop (vers 6 - 8)

Lover Herren! paakalder hans Navn

Hører Seer-Skjaldens Ord (vers 55)

Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)

Hr. Tilskuer!

Skriftemaal og Altergang

Skriftemaal og Altergang

Skriftemaal og Altergang

N.F.S. Grundtvig “Skriftemaal og Altergang”

Skriftemaal og Altergang

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

N.F.S. Grundtvig Kvædlinger eller Smaakvad

Kvædlinger eller Smaakvad

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

N.F.S. Grundtvig “Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)”

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

N.F.S. Grundtvig “Johan Nordahl Bruuns Amindelse”

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

N.F.S. Grundtvig Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

N.F.S. Grundtvig “[Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868]”

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie