• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation afhandlinger Fjern begrænsning Tekstklassifikation: afhandlinger

Søgeresultater

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Krønikens Gienmæle

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Om Asalæren

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Om Oehlenschlägers Baldur hiin Gode

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved og Den Danske Høiskole

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig

Om Indretningen af Sorø Academi til en Folkelig Høiskole