• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Adam var min første Fader

Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde

Adelina drømmer

Adelsmand

Adolf Knudsen.

Adria

Advarsel

Advarsel (DK)

Advokaten og hans Myndling

Af Adams Fald fordervet slet

Af Anthologien

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

Af Bjørneslægtens Familiehistorie

Af Brorsøns almanak

Af Dannemarks Riges Historie

Af Guld och Løfve Jeg har nafn

Af Helte-Historier

Af Heltinde-Historier

Af Høiheden oprundet er

Af Høyheden oprunden er

Af Jødiske Historie

Af Kirke-Historie

Af Lyst til Vidskab uden Mage

Af Planternes Livshistorie

Af Rejsepostillen

Af VERDENS-KRØNIKEN 1817

Af den gamle Vinhandlers Optegnelser

Af dumme Spørgsmaal vi ej vil generes

Af en Opera.

Af gammel jehannes hans Bivelskistaarri

Af min Hjemstavns Saga

Af tre blev dend ene

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Affskeeds-Sang

Afguder I-II

Afholdenhed er en deilig Dyd,

Afholdenhed! du Vises Dyd,

Afklaring

Afklaring (Danske Klassikere)

Afrodites Fødsel

Afsked

Afsked

Afsked i Høst

Afsked med en Grønlandsfarer

Afskeden

Afskeds-Rosen

Afskedsbrev. Til Kammerherre Kaas, d. 14-15. decbr. 1821

Afskedsharmoni

Afskedsviser [1]

Afskedsviser [2]

Afskeeds-Prædiken (Thorning 1825)

Afskeeds-Sang

Afskrift af Knud Sjællandsfars i Paradis skrevne Testemente,

Afslaget, 1787

Afslutning

Aften

Aften

Aften

Aften

Aften

Aften i Landsbyen

Aften paa Landet

Aften rød giør Morgen sød

Aften ved Kristianiafjorden

Aften-Stiernen hisset tindrer

Aftenen (I) (DK)

Aftenen Et Fragment (II)

Aftenen kommer, den sorte Nat

Aftenhøitid

Aftenmøde

Aftenrøden

Aftensang i Regensgaarden

Aftensolen

Aftenvandring

Aftenvandring

Aftenvers [Tunge, mørke Natteskyer]

Aftægtsfolk. I-II

Aglaia

Agnar og Aslaug

Agnes Henningsen

Agnete fra Holmegaard

Agt, Siæl, og lyd

Agter hvad i disse dage

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Ah at dog en Trois Gnist

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Ah! lader Eder minde

Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Aja Sophia

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Ak hvad er det, at J mig saa

Ak! Amaryllis har du slet

Ak! af den falske List og hiertelig Fortred

Ak! hvad er dog Tiden lang

Ak! hvor forandret!

Ak! hvor forandret! (1828)

Ak! hvor forandret! (DK)

Akademisk Læseforening