• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Min christen, er dit kors saa svart

Den vey gaaer vist til himmerige

Kun frisk derind!

Nu derfor maa du dog ey plat

En christen har et kæmpe-mood

Det koster megen kamp og striid

Det koster ey for megen striid

Nærmer kun eder, spot, jammer og nød

Vor troe kand giennem alle baand

Op I christne! ruster eder!

Frisk op beklemte sind

Far dog fort! far dog fort!

Her løber jeg i blinde

Er jeg da her allene vild og fremmet?

Jammer har mig plat omgivet

Armod volder mig at skrige

JEsu! hvor er livets kilde?

Op! vaag og beed

Hvad fattes mig? hvi er jeg dog

O vaager op af verdens drømme