• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Allerstørste præst, som dig

JEsu, du min lyst i live

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde

Sørger du endnu min siel?

Stille er min siel til GUd

Min nok beklemte aand!

Roe er sielens beste skat

Den ypperligste vey

Skal kierlighed sin prøve staae

Hvor seer det ud i verdens ørk

I HErrens udvalde, som hellighed øve

Far her ud, urene aand!

Flye min aand, og bryd med styrke

Du hiertens fryd for rene sinde

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Den troe, som JEsum favner

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vor GUd er tro i liv og død