• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Tekstklassifikation prosa Fjern begrænsning Tekstklassifikation: prosa

Søgeresultater

Skriftemaal og Altergang

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Hr. Tilskuer!

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 2. november 1871

Subskriptions-Plan

Søgubrot med Efterklang

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Det danske Maigilde. (Til Udgiveren.)

Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kirkens Gienmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen