• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge Anden person Olav 2. den Hellige Haraldsson Fjern begrænsning Anden person: Olav 2. den Hellige Haraldsson

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Nyaars-Morgen. Et Rim

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Nordiske Smaadigte

Roskilde-Riim