• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norden Fjern begrænsning Sted: Norden

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.)

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Dansk Tedeum

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Broder Niels fra Soor

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Æsthetisk Litteratur. Baggesen

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Fra Arildstid har Dannemænd

Kong Harald og Ansgar. Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret