• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted England Fjern begrænsning Sted: England

Søgeresultater

Den Danske Rim-Krönike

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Om Dannefæ og Hittegods

Om den Lancasterske Methode

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Det Danske Samfund

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

De christelige Livstegn