• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kaalund, H. V. Fjern begrænsning Forfatter: Kaalund, H. V. Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root

Søgeresultater

KILDEN.

VÆDEREN OG GRISEN.

HANEN.

SKADEN OG GRISEN.

DE TO KATTE.

DEN DRÆBTE AND.

HØNEN OG KOEN.

HJORDEN.

HUNDEHVALPEN.

SPURVEUNGEN.

LAMMENE.

SKADEN.

KATTENE.

ROTTERNE.

BJØRNEN.

RUMLEPOTTEN.

DE TO VENNER.

KYLLINGERNE.

EDDERKOPPEN.

SVINET OG ANDEN.

LÆKATTEN.

BISSEKRÆMMEREN OG HANS HUND.

ABEKATTEN.

VOGTERDRENGEN.

TUDSEN.

DE TO HESTE.

MØLLEHESTEN.

RÆVEN.

DUERNE.

HØNSENE OG ÆNDERNE.

EN EFTERVAAR

TIL MIN HUSTRU!

STÆREN.

TIL VIRKELIGHEDEN.

I EN SOLSKINSKROG.

LØVEN I SLIPPEN.

VINTERAFTEN PAA LANDET.

PAA GRÆNSEN MELLEM STAD OG LAND.

ENSOMT LIV.

TIL NORDENS FOLK.

I FARENS STUND.

KAALORMEN.

ET FUGLESKJUL.

REJSETUMMEL.

HVORLEDES MAN KAN NARRE ET ÆSEL.

VED ET KUNSTNERPARS SØLVBRYLLUP.

I SOMMERNATTEN.

VED EN VENS AFREJSE TIL UDLANDET.

VED STRANDEN.

DET SIDSTE FØLGE.

"ARABEREN".

ELEFANTEN.

BJØRNEJAGT.

MANDEN PAA DUESLAGET.

RAVNEN.

KILDEN.

DA DE REV VOLDENE NED.

TIL EN VEN OG EN VENINDE.

ET VINTERBILLEDE.

PAA DET JEVNE.

TIL FRU ......

DEN BROGEDE VERDEN.

Samlede Digte

Samlede Digte

Endskjøndt min Aand har et sværmerisk Sving

EN AABEN HILSEN TIL HOLGER DRACHMANN.

BRÆNDENDE SPØRGSMAAL.

FORELØBIGT GJENSVAR TIL MIN VEN

IDEALITET OG REALITET.

TIL DEN YNGRE SLÆGT.

FANTASIEN.

VED AARSSKIFTET 1880-1881.

ET SMÆK.

EN LILLE UDLADNING.

EN TIDSSOL HAR JEG SET -

DU MENNESKEBARN, SOM BRYSTER DIG STOLT -

TIL OTTO HASLUNDS BILLEDER AF HESTENS LIV.

EN SYND.

EN FORKLARING.

I TRISTE TIMER.

TIL MIN HUSTRU.

I EN BORTREJSENDE DAMES STAMBOG.

HILSEN TIL DE LYKKELIGE PAA SKOVGAARD.

PAA EN VIFTE.

AF HVEDEBRØD OG SUKKER -

HAVET.

DET SUKKER EFTER REGN -

NU SLUKKES TIDENS STORE LYS.

DU HARMES VED LIVETS BLÆNDVÆRK

BEKJENDELSE.