• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Naar mangen hafuer tancke slig

MJn kappe lu-bar er saa nær

Saa lidet som en Sole grand

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Guld och Sølff kand snart forsuinde

HVad skal den rijge Pærle-krands

VEl an Her Bering legger hen

NEy! Kierlighed ey tuingis vil

HEr Melvin/ høy-fornemme Ven

Saa snart vor barndoms leege tid

ENddog/ Her Gjse/ jeg ey veed

ENd dog/ Her Broberg/ Jeg kand ey

FOrelskte Hjerter/ fromme par

SOm Byrden tung aff enlig Mand

Forelskte hjerter/ ædle par

J mindes vel vor Barndoms Tid

Digte. - 1984

Sic Venus et parili junguntur Amore Minerva

O dydig Brud! umuligt er

Agter hvad i disse dage

NAar Hjorten saaret er med pjl

Digte. - 1984

FUld aff Vunder/ fuld aff Kunst

J Nipske Nimpher færne Møer

HUad art af Vers kand findis paa

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Bort nu med knippelskrin och Stok

Hans Hanssøn voris gode ven

Saa er den gode Dag omsider da oprunden

En Sommers Nat J tykken krat

Altingest har sin visse Tjd

Digte. - 1984

Digte. - 1984

SAa mange Zopyros/ i fordom dage sig

Digte. - 1984

Digte. - 1984

HVem skarpen Torn fryctactig giør

Kom ædle Sindsens trøsterinde

HVo frem ved Bogen acter ret

FOr meget och for lidet gjør

Digte. - 1984

Digte. - 1984

HVad er det for en Larm oc Bang

OP Fama snart op hastelig

At Jeg Saa Pytagorisk gaar

ALmæctig Himmel ach hvad det

KOm ædle Titan/ kom du store Verdens øye

VElkommen gyldne Soel och Ljus

SAa lader Himlen nu den glade dag oprinde

Digte. - 1984

Digte. - 1984

Her GABEL, J fortørnes ej

DEn gamle Tjd forsuinder hen

Digte. - 1984

Digte. - 1984

O ædle Siæl, Far ævig vel

TJl store Helters Roes oc Loff

EN Trofast ven/ som teer sig huld

ACH Skat, Ach ædle Landsens Skat

Digte. - 1984

LVgendi cineres et nunqvam lumine sicco

DV nock-hiemsøgte Cimber-land

HOlt stille med dit salte Vand

JT bedre Paafund ingen veed

ALt det som hafver Ljf och Aand

Om mig et huus en tid lang hen

Digte. - 1984

Kand da Naturen af sit rige skjød ey gifve

MEd Stiil och Pæn/ mand dig vel hen