• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

De gamle Sagn fortælle

Mig Himlen var saa vild og graa

Det er nu engang i sin Orden

Natten var mild og kjær

Du er som Brød, det grove - fine

Du er deilig! O, det nytter Dig ikke

Hvor Skoven mest var øde

Jeg hader dem, de lange Dage

Han glemmer Dig ei!

Her paa Deilighedens bløde

Du lagde Din Haand jo paa min Kind?

Læg Vedbendranken om min Hat

I Din Haand, i den høire

Jeg seer Dig hisset tydeligt

Saae Du ei tidt en Svale

Ret aldrig kan jeg glemme

Jeg takker Dig for hver en Stund

En lille Steen Du her modtage

Den første gang, jeg Hende så

Jeg kan ikke rigtig finde

Vil Du t roe mig, naar jeg siger

Jeg takker min Hustrue for hvert et Blik

Jeg holder af Dig - Dig alene

Jeg takker Gud, at han mig gav

Træsnit

Vignet

Hans og Grethe

Steffen og Anne

Henrik og Else

Jørgen OG Trine

Johan og Lise

Christen og Lene

Svend og Inger

Erik og Ellen

Jacob og Lone

Fragmenter

Første Fragment

Andet Fragment

Tredie Fragment

Hjortens Flugt

Forspil

Flugten

I Møllen

Rhitra

Den vandrende Sanger

I Kongsgaarden

Gulitza

Jørgen og Anna

Skovbroderen

Hr. Peder Jernskjæg

Paa Herreborgen

Eselet

I Jægerhuset

St. Hans' Aften

Uglens Hjerte

Befrielsen

I Riddersalen

I Fruerburet

Moder og Datter

Korset

Tvekampen

Et Farvel

Digte, gamle og nye (1832)

SAUVEGARDEN

KONGENS SKYGGE

Nogle Digte (1835

ALFENS BRUD

DE TO COUSINER

RINGENS INSKRIVT

ANNETTE

Sang og Sagn (1840)

SANGERENS LYKKE

EN NOVELLE

Haandtegninger (1840)

KONG SAUL OG SANGEREN

Digtninger (1843)

FJELDVANDRING VED BADET

I ET ROMERSK OSTERIE

BÆGERET

Haandtegninger, gamle og nye (1846)

ALFERNES PLEIESØN

Nye Digte (1851)

EN LYKKELIG

Fire Noveller (1843)

SKRIFTESTOLEN

ET HJERTES GAADE

EN AFTENSCENE

En Morskabsbog for Børn (1850)

DE TO PEBLINGE

Samlede Digtninger (1860)

RISTESTENEN

JACOB WORM OG THOMAS KINGO

SATYRE OVER KINGOS KALOT

CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE

NOGLE CARDINALERS FORSLAG

Den lille Rubberts Fische-bad,

Corollaria.

Horse-Mager,

DA KINGO BLEF BISCOP

GUD OG BELIAL