• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Min JEsu! mit lives

I prægtige himle og jorden tillige!

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Min JEsus hand er min begyndelse og ende

Vil du have roe min siel?

Bort verden af mit sind og øye

Kommer, hvo vil viisdom lære!

Hvo vil med til himmerige

Den onde leve-maade

Min siel, hvo vilde være

Eet er nødigt, dette ene

Den vey du gikst i kors og trang

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Min JEsu, søde siele-lyst!

O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!

Taalmodighed behøves

Vær i korset troe og stille

Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Allerstørste præst, som dig