• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760) Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Seer dog de blodige Strømme, som rinder

Kierligheden kunde

Lad os drage, bange Hierte,

Hvorledes gaaer det her?

I arme Qvinder! hvorfor saa vaade Kinder,

Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen,

Her er nyt fra Dødens Porte

I Dag skal alting siunge,

Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde

Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!

Jeg seer dig, søde Lam, at staae

O hvilket Himmel Vand

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Er ikke Ephraim min Lyst

Fred i JEsu Død vi skulde,

Er han borte al min Eje?

Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed:

Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,

Mon JEsus mig ey ynker nu?

Min Søster har det mageligt

Overmaade fuld af Naade

JEsus mig alting er. Ingen Slags Skade

Hvad est du dog skiøn, ja skiøn,

O du min Immanuel,

Saa sød er JEsu Hyrde-Favn,

Guds Søn har giort mig frie

En god Samvittighed

Korset vil jeg aldrig svige,

Himlen, trods de grusomst' Bølger,

Skulde jeg tilbage vige,

Arme Skrog gaaer i Tog

Goliath drog fra Gath,

I Hælen Sverdet følger

Folk i Josvæ Dage kunde drage

Klag dig ikke for Trang paa Drikke,

Her vil ties, her vil bies

Skal vi ustridig hist

Vor Klippe vi slippe umuelig,

Som Kiøbte og Døbte vi bære

O Hellig Aand! mit Hierte

Hvad seer min Sulamith

Ak! hvad er dog Tiden lang

I fremmed Land,

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.

Midt igiennem Nød og Fare

Frisk, Zion, paa vor Vagt!

Soel-Skivens Streg

Daarlig Mand fik bygt paa Sand

Vee dig, Edoms trygge Egn,

See dig Zion! vidt omkring,

Langt oven for den Taage-Skye

Op min Aand, op fra dit Leer!

Hvad blev der liden

Naar mit Øje,

See! hvor klarer det nu op paa Jorden.

Nu Verdens Rige,

Sulamith lilde!

Hvad er det godt at lande

Her op ad, I Døde,

O blide Stad,

Den store hvide Flok vi see,

Farvel, min Siæl, i JEsu Sides Vunde.

Prædiken (fra Svane-Sang)

Lissabons ynkelige Undergang

Lykønskningsdigt til Niels Vedel (Nicolaus Wedelius el. Welleius)

Ved Anna Christina Brorsons begravelse

Mindedigt om Johann Herrmann Schrader

Lykønskning til Kongeparret ved indtoget på Christiansborg

To nytårsdigte til Johan Ludvig v. Holstein

Digt om lavmand Peter Sønderborg i brev til præsten David Grønlund

Taksigelse til Frederik V

Kirkevielse i Kolding

Af Brorsøns almanak

Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten

Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter

Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Guds Kirckes Iubel-Fryd og Høytiid. Prædiken

To Fortaler til skrifter af Hans Henrich Christophersen Neuchs

De vexillo Ecclesiæ

FRIDERICO QVINTO

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

Disse Tiders onde Optugtelse

Daarers alamodiske Leve-Regler

Dend daarlige Udenlandske Rejse

Dend U-tidige Rang-Syge

Dend Uforsvarlige Recommendation

Verden som et Doll-Huus

Amicus certus in re incerta cernitur

Den Latinske Skriver-Stue

Juvenals 14. satire

DEN POLITISKE KANDSTØBER

DEN VÆGELSINDEDE

JEAN DE FRANCE

JEPPE PAA BIERGET

MESTER GERT WESTPHALER

DEN ELLEFTE JUNII

BARSELSTUEN

DET ARABISKE PULVER