• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

FRU MARIES BAUTASTEEN VED RØNNEBÆKSHOLM

DEN DANSKE SAG

VALGDAGEN I KJERTEMINDE

KIRKE-SPEJL

LIVS-FYRSTEN OG MORDEREN

FRA VENNEMØDERNE

RIGSDAGSTALER 1866

Drøm og Virkelighed

To Tidsaldre

Ægtestand

En polsk Familie

Robert Fulton

Emilies Hjertebanken

Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

Et liv genoplevet i erindringen, Bind II 1842-49

Et liv genoplevet i erindringen, Bind III Syv teaterår 1849-56

Et liv genoplevet i erindringen, Bind IV 1856-82

Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Anden Del 1842-49 (1944)

Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Tredie Del. Syv Theateraar 1849 -56

Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Politisk Dispache

Compendiosa regum Daniæ historia

Chronicon Skibyense

Optegnelsesbog

En christhen førstis lære (1520)

Epistola ad Johannem Laurentii (1523)

Epistola ad Petrum Iuari (1524)

Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)

Undervisning om Luthers Handel (1526)

Svar til Hans Mickelsen. (1527)

Svar til Kong Gøstaff (1528)

Om kranke og fattige Mennesker (1528)

St. Athanasii Bog om Psalterens Kraft (1528)

Svar paa Malmøbogen (1530)

Om den Lutherske Handel. (1532)

En kristen Fyrstes Lære (1534)

En kristelig Forligelse (1534)

Anmærkninger

I

Syner (Danske Klassikere)

Kraft

Støv og stjærner

To verdener

Hans Råskov

Grøn ungdom og grå sjæle

Fru Herta

Indensogns og udensogns

Pe Svenden og hans søn

Falstringer

De tre ønsker

Søren Mathiesens regnebog

Gamle Kristian Pesen

Ægtestands-Hulda

Søren Skrettes handler

Kærligheds spind

Faust

Ud for skrænten

Sidse på Sandet

Rokballe-Maren

Magister Cogitans og hans Kone

Den gamle Historie om Alverden

Den gule kronnike

Hans Heilums nat

Drømmen om kvinden

Luftspejling

Fjender

De dødes lov

Kvindeglimt

Den hvide sky

Drømmen om kvinden (novellen)

Under det svindende lys

Svundne somre og gamle vintre

To verdener (Danske Klassikere)

Fortaler

Hans Mickelsen

Just Justesens Betænkning

Epistola 12

Epistola 13

Epistola 17

Epistola 21

Epistola 25

Epistola 29

Epistola 31

Epistola 44

Epistola 46

Epistola 49

Epistola 55

Epistola 60

Epistola 72

Epistola 76

Epistola 78

Epistola 79

Epistola 85

Epistola 89

Epistola 91