• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Holger Danske.

Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847.

Den gamle Gadeløgte.

Nabofamilierne.

Stoppenaalen.

Lille Tuk.

Skyggen.

Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848.

Det gamle Huus.

Vanddraaben.

Den lille Pige med Svovlstikkerne.

Den lykkelige Familie.

Historien om en Moder

Flipperne.

Fra Eventyr med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850.

Hyldemoer.

Lykkens Kalosker.

Klokken.

Hørren.

Historier. Første Samling. 1852.

Aarets Historie.

Verdens deiligste Rose.

Et Billede fra Castelsvolden.

Paa den yderste Dag.

Det er ganske vist!

Svanereden.

Et godt Humeur.

Historier. Anden Samling. 1853.

Hjertesorg.

Alt paa sin rette Plads!

Nissen hos Spekhøkeren.

Om Aartusinder.

Under Piletræet.

Fra Historier med Illustrationer af Vilh,. Pedersen. 1855.

Der er Forskjel.

Fem fra en Ærtebælg.

Et Blad fra Himlen.

Den gamle Gravsteen.

Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

Fra et Vindue i Vartou.

Ib og lille Christine.

Den sidste Perle.

Hun duede ikke.

To Jomfruer.

Ved det yderste Hav.

Pengegrisen.

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling. 1858

Suppe paa en Pølsepind

Flaskehalsen

Pebersvendens Nathue

Noget

Det gamle Egetræes sidste Drøm. (Et Jule-Eventyr.)

ABC-Bogen

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Anden Samling. 1858

Dynd-Kongens Datter

Hurtigløberne

Klokkedybet

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859

Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre

Pigen, som traadte paa Brødet

Taarnvægteren Ole

Anne Lisbeth

Børnesnak

Et Stykke Perlesnor

Nye Eventyr og Historier. Første Række. Fjerde Samling. 1860

Pen og Blækhuus

Barnet i Graven

Gaardhanen og Veirhanen

Deilig!

En Historie fra Klitterne

Fra Eventyr og Historier. Første-Andet Bind. 1862-63

Metalsvinet

Venskabs-Pagten

En Rose fra Homers Grav

Bedstemoder

Fugl Phønix

En Historie

Den stumme Bog

Ærens Tornevei

Jødepigen

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861

Tolv med Posten

Skarnbassen

Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige

De Vises Steen

Sneemanden

I Andegaarden

Det nye Aarhundredes Musa

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. 1862

Iisjomfruen

Sommerfuglen

Psychen

Sneglen og Rosenhækken

Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1865

Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen

Veirmøllen

Sølvskillingen

Bispen paa Børglum og hans Frænde

I Børnestuen

Guldskat