• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

PARTIKULIER PETERSEN

CARLO GOZZI I SACCHIS TRUP

ET GLIMT

EN KØBENHAVNSTUR I GAMLE DAGE

EN OLDENBORREGROSSERER

EN 'BEHAGELIG' JULEAFTEN

DEN STORE MADEMOISELLE

ALICE

PER PÉRSEN

SYGEBESØGET

MARGUERITE

VALGTRYK

JULEAFTEN I HØNSEHUSET

UDEN MIDTPUNKT (1878)

SMAAFOLK (1880)

THOMAS FRIS'S HISTORIE (1881)

ET AAR I EMBEDE (1883)

SKOVFOGEDBØRNENE (1884)

DET GAMLE APOTHEK (1885)

BIRGITTES SKÆBNE (1888)

STILLELIVS-FOLK (1889)

POET OG JUNKER (1892)

VILHELM VANGS STUDENTERAAR (1894)

FRIGJORT (1896)

Efterladte Breve af Gabrielis

Efterladte Breve af Gabrielis

Udaf Grabrielis`s breve til og fra hjemmet

En Stridsmand

Gyldholm

Dynæs Digte

Kabbelejen

Dynæs-Kilderne

Rørsangeren

Nu drager de vilde Svaner

Hjemkomst

Husmandssangen

Hjemmet

Du Husmand

Den gamle Husmand

Ungkarlen

Hyttesang

Ny Signaler

Der vokser Skov paa Heden

Skolesang

Grundlovssang

Kvinden

Morgensang

Majsang

Sytten Aar

Sommerdaw

Jeppe Aakjær

I æ Awtægtsstow

Hjemm fræ

Nye Mænd

Arbejdets Personlighedsværdi

Præsten i Løgum (1)

Præsten i Løgum (2)

Gertrude Coldbjørnsen (Danske Klassikere)

Indledning til philosophiske Forelæsninger af Henrich Steffens

Psalm. 145

En anden Afften Bøn, vden Rijm

En almindelig Tacksigelse effter Christi Nadere

En Bøn at bede for et siugt Menniske der berættis

En Bøn at bede for et siugt Menniske, der ligger i sit Yderste

Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede

En anden Bøn, i sit yderste selff at bede

En Bøn at bede, naar mand icke end skiønt selff gaar til Alteret, Men er dog til stede ...

En Bøn, Som gode Christne kunde bede for en fattig Fange, som ... skal staa sin Ræt...

Her effter følge nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller andensteds paa Reysen...

Den signede Dag som wi, etc. Findis i den Bogstaff H. 7. Blad.

Victurus genium debet habere Liber

Brude-Vers til Msr. Johan Klugh, og Jfr. Johanne Ehrenreich, den 1 ste Maj 1733

Kiærligheds Alphabet

Menneskets Levnets Lob

Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag

Stubs Vers over Jens Mahler

En Drikke-Skaal i et muntert Selskab hos en Præst

Chanson à boire

Paaskrift paa en Slet Daase, hvori var got Tobak

Jeg er et Hoved uden Krop

Impromtu (Vel født er vel en Trøst)

Jeg staar paa mine Fødder

Kongen opnaae Snee-hviid Alder

Livet som en Seylads

Hvi render I Verdens Olympiske Gecke

Tanker for an i en Psalme-Bog

Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

I GENNEMBRUD

MESSIAS

FAGRE ORD

DEN HVIDE DØR

MAANESKINSPASSIAR MED MINE DRENGE

VALRAVN

SOL

HJEMFALDEN

ASMADÆUS

VEJBRED

I SOLSKIN

DAPHNE (1879)

VED EFTERAARSTID (1879)